เขียนโดย Super User
หมวด:

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ทรงเสด็จประกอบพิธี
เททองหล่อพระพุทธสิหิงค์ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วางศิลาฤกษ์หอพุทธสิหิงค์ ทรงเจิม และเปิดป้ายอาคาร ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
สมโภชพระอารามหลวงครบ ๑๐๐ ปี ณ วัดท่าโพธิ์ วรวิหาร วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

เขียนโดย Super User
หมวด:

พิธีทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐

    

เขียนโดย Super User
หมวด:

การบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดสวนป่าน บูรพาจารย์ และผู้มีคุณูปการทุกท่าน

   

  

เขียนโดย Super User
หมวด:

พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน วันอาสาฬหบูชา  วันที่ ๗ กรกฏาคม  ๒๕๖๐

    

เขียนโดย Super User
หมวด:

พิธีกวนข้าวมธุปายาส วัดพระนคร เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๐