เขียนโดย Super User
หมวด:การประชุมสัมมนา เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด คณะสงค์หนกลาง และหนใต้
ระหว่าง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙  ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

เขียนโดย Super User
หมวด:

การประชุมพระสังฆาธิการ
ระดับ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสและเลขานุการ
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมยุต  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 

เขียนโดย Super User
หมวด:วันนี้ (6 เมษายน 2559) เวลา 09.29 น.ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
ทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
เขียนโดย Super User
หมวด:พระธาตุเมืองคอน'มรดกไทย มรดกพุทธ มรดกโลก


พระธาตุเมืองคอน'มรดกไทย มรดกพุทธ มรดกโลก' : ท่องไปในแดนธรรม เรื่องโดยสุพิชฌาย์ รัตนะ ศูนยข่าวภาคใต้ , ภาพศูนย์ภาพเนชั่น
              “เกิดมาชาติหนึ่งขอได้กราบพระบรมธาตุเมืองคอน” เป็นวลีที่กู่ก้องดังกังวาลจากบรรพชนสืบจนมาถึงลูกหลานชาวพุทธในดินแดนสยามประเทศ