หน้าแรก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 688การประชุมสัมมนา เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด คณะสงค์หนกลาง และหนใต้
ระหว่าง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙  ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

 

 

หมวด: