เขียนโดย Super User
ฮิต: 1959

    

ประวัติ พระสุธรรมวุฒาจารย์ (แก้ว ญาณวรเถร)
วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นามเดิม แก้ว กาญจนา
วันเดือนปีเกิด วันอังคารที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2420
สถานที่เกิด ณ บ้านท่าซัก ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นามบิดา นายเอียด
นามมารดา นางบุญทอง
ปฐมวัย อายุ 13 ปี ศึกษาเล่าเรียนกับพระอาจารย์รอด เจ้าอาวาสวัดใหญ่
บรรพชา เมื่ออายุ 17 ปี กับพระอาจารย์รอด วัดใหญ่ 1 พรรษา และลาสิกขาบท
อุปสมบท อุปสมบทเมื่ออายุ 21 ปี ตรงกับวันพุธขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 หรือ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2441 ณ วัดจันทาราม โดยมีพระครูเหมเจติยานุรักษ์ (หนู) วัดจันทาราม ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระวินัยธรรม (เอี่ยม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระภิกษุตุ้ม วัดจันทาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์
สมณศักดิ์ พ.ศ. 2457 เป็นสมุห์ ฐานานุกรมในพระศรีสุธรรมรัต (ห้องกิ้ม)
พ.ศ. 2464 เป็นพระครูสังฆวินัย พระครูสังฆรักษ์ ฐานุกรมในพระรัตนธัชมุนี เจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2468 เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. 2468 ปลายปี ได้รับพระราชทานนามเป็นพระครูกาชาด เจ้าคณะตำบลท่าวัง
พ.ศ. 2475 ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมือง
พ.ศ. 2481 เป็นผู้รั้งรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2482 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่พระครูเหมเจติยานุรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2487 เป็นองค์การสาธารณูปการกรรมการสงฆ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2494 เป็นพระราชาคณะที่พระสุธรรมวุฒาจารย์
กาลมรณภาพ
พระสุธรรมวุฒาจารย์ (แก้ว ญาณวรเถร) มรณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2501 เวลา 20.30 น. โดยอาการสงบ มีสติสัมปชัญญะ จนวาระสุดท้ายได้เปล่งวาว่า “พุทโธ ฉันยังไม่ลืม” สิริอายุไว้ 82 ปี

หมวด: