หน้าแรก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 714

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ 17 ตค 59 เวลา 15.52 น.
ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุฯ

     

    

    

 

 

 

หมวด: