หน้าแรก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 546

พิธีรับมอบเกียรติบัตรนักธรรม ธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

พระเดชพระคุณ พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สอบผ่านนักธรรม และธรรมศึกษาทุกระดับชั้นในปี ๒๕๕๙ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระบรมธาตุ วรมหาวิหาร

โดยมีตัวแทนจากทุกสำนักเรียนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) ทั้งพระสังฆาธิการ และครูบาอาจารย์ที่เป็นฆารวาสได้มาร่วมงานในครั้งนี้

16938773 1    

    

    

   

หมวด: