เขียนโดย Super User
ฮิต: 1067


พระครูเหมเจติยาภิบาล วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
พระรัตนธัชมุนี (แบน) วัดพระมหาธาตุธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
พระเทพปัญญากวี วัดท่าโพธ์วรวิหาร นครศรีธรรมราช
พระธรรมรัตนโนภาส วัดพระมหาธาตุธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
พระเทพวินยาภรณ์ วัดพระมหาธาตุธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
พระศรีธรรมประศาสน์ วัดพระมหาธาตุธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช (ปัจจุบัน)

หมวด: