เขียนโดย Super User
หมวด:

พิธีรับมอบเกียรติบัตรนักธรรม ธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

พระเดชพระคุณ พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สอบผ่านนักธรรม และธรรมศึกษาทุกระดับชั้นในปี ๒๕๕๙ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระบรมธาตุ วรมหาวิหาร

โดยมีตัวแทนจากทุกสำนักเรียนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) ทั้งพระสังฆาธิการ และครูบาอาจารย์ที่เป็นฆารวาสได้มาร่วมงานในครั้งนี้

16938773 1    

เขียนโดย Super User
หมวด:

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 18 ต.ค 59
ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

     

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

การประชุมพระสังฆาธิการ ประจำเดือนสิงหาคม คณะสงฆ์ธรรมยุต นครศรีธรรมราช
ณ วัดโคกมะม่วง อ ปากพนัง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

                                                                              

เขียนโดย Super User
หมวด:

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ 17 ตค 59 เวลา 15.52 น.
ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุฯ

     

เขียนโดย Super User
หมวด:การประชุมสัมมนา เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด คณะสงค์หนกลาง และหนใต้
ระหว่าง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙  ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร