เขียนโดย Super User
หมวด:การประชุมสัมมนา เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด คณะสงค์หนกลาง และหนใต้
ระหว่าง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙  ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

เขียนโดย Super User
หมวด:

พิธีทำบุญตักบาตร  วันวิสาขบูชา  ๒๐  พ.ค.  ๒๕๕๙  ณ  ลานโพธิ์  วัดพระมหาธาตุฯ

เขียนโดย Super User
หมวด:

การประชุมพระสังฆาธิการ
ระดับ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสและเลขานุการ
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมยุต  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 

เขียนโดย Super User
หมวด:

การประชุมพระสังฆาธิการ
ระดับ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสและเลขานุการ
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมยุต  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 

เขียนโดย Super User
หมวด:พระธาตุเมืองคอน'มรดกไทย มรดกพุทธ มรดกโลก


พระธาตุเมืองคอน'มรดกไทย มรดกพุทธ มรดกโลก' : ท่องไปในแดนธรรม เรื่องโดยสุพิชฌาย์ รัตนะ ศูนยข่าวภาคใต้ , ภาพศูนย์ภาพเนชั่น
              “เกิดมาชาติหนึ่งขอได้กราบพระบรมธาตุเมืองคอน” เป็นวลีที่กู่ก้องดังกังวาลจากบรรพชนสืบจนมาถึงลูกหลานชาวพุทธในดินแดนสยามประเทศ