เขียนโดย Super User
หมวด:

พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน วันอาสาฬหบูชา  วันที่ ๗ กรกฏาคม  ๒๕๖๐

    

เขียนโดย Super User
หมวด:

การบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดสวนป่าน บูรพาจารย์ และผู้มีคุณูปการทุกท่าน

   

  

เขียนโดย Super User
หมวด:

พิธีรับมอบเกียรติบัตรนักธรรม ธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

พระเดชพระคุณ พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สอบผ่านนักธรรม และธรรมศึกษาทุกระดับชั้นในปี ๒๕๕๙ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระบรมธาตุ วรมหาวิหาร

โดยมีตัวแทนจากทุกสำนักเรียนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) ทั้งพระสังฆาธิการ และครูบาอาจารย์ที่เป็นฆารวาสได้มาร่วมงานในครั้งนี้

16938773 1    

เขียนโดย Super User
หมวด:

พิธีกวนข้าวมธุปายาส วัดพระนคร เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๐

     

เขียนโดย Super User
หมวด:

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 18 ต.ค 59
ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร